HMS & Kvalitet

Alle våre ansatte skal ha en trygg og god arbeidsplass, derfor har vi stort fokus på HMS & kvalitet`s arbeid i vår bedrift!

Våre ansatte gjennomgår opplæring i førstehjelp, brannvern og våre interne HMS og Kvalitetsmål før de utfører arbeid på veien.

På denne måten kan vi levere våre tjenester til forventet kvalitet!

Vi har tilpasset systemet til vår bedrift og har innarbeidet rutiner som sikrer at systemet jevnlig gjennomgås, oppdateres og etterleves.

 

Vi ønsker hele tiden og forbedre oss, har du en tilbakemelding angående vårt HMS og miljøarbeid så setter vi stor pris på det.