top of page
Utarbeidelse av varslingsplaner

VARSLINGSPLANER 

For arbeid på eller ved vei trenger du en arbeidsvarslingsplan

Skal du utføre arbeid på eller ved vei må du utarbeide en  varslingsplan som må godkjennes av kommune, fylke eller Statens vegvesen!
Med mange års erfaring fra bransjen vil vi kunne bistår våre kunder med dette på en ryddig og effektiv måte.

Ta kontakt i dag, så hjelper vi deg!

Gravesøknad

Skal du utføre gravearbeid? 

Dersom det skal graves på privat grunn vil det variere fra kommune til kommune hvilke krav som gjelder. Noen kommuner krever alltid gravemelding, mens andre kun krever gravemelding hvis du skal grave i eiendom med spesiell kommunal interesse, for eksempel i eller rundt verneområder. Skal det graves i offentlig grunn vil dette i uansett kreve en gravetillatelse.  

Ta kontakt i dag, så hjelper vi deg!

Skilt og utstyr

Trenger du skilter eller annet varslingsutstyr?

Vi er totalleverandør inne arbeidsvarsling og trafikkavvikling. 

Hos oss kan du leie skilter og varslingsutstyr, vi bistår deg med levering, montering og loggføring av utstyret.

bottom of page